Výživa sportovců a její rizika | On-line konference

Srdečně vás zveme na on-line konferenci o rizicích výživy sportovců a poruchách příjmu potravy ve sportu.

Volná kapacita
490 Kč
Kategorie: Události

RODIČE, TRENÉŘI zbystřete!

Nárůst poruch příjmu potravy je v poslední době alarmující! A netýká se pouze dívek, ale i chlapců. PPP je potřeba ŘEŠIT. Protože porucha příjmu potravy je smrtelné onemocnění, které je na celý život. Úmrtnost u mentální anorexie je až 20 %, s mentální bulimií se na celý život potýká 33 % pacientů.

Na konferenci budete mít možnost diskutovat s paní doktrokou MUDr. Marií Skalskou z Centra sportovní medicíny, která se o pacientky a pacienti s poruchami příjmu potravy v této ambulanci stará a dále s psychoterapeutem Mgr. ing. Petrem Minaříkem z Psychiatricke kliniky 1.LF UK a VFN, se kterým Centrum sportovní medicíny spolupracuje v rámci péče o pacienty s poruchami příjmu potravy. 

Na vaše dotazy bude reagovat i pacientka, která si sama tímto onemocněním prošla a rodič pacienta, který si tímto onemocněním prošel.

Obsah webináře:
1 hod. - rizika výživy sportovců s MUDr. Marií Skalskou.
1 hod. -  PPP ve sportu s psychoterapeutem Ing., Mgr. Petrem Minaříkem.
1 hod. - diskuze se sportovcem, který si prošel PPP a rodičem sportovce, který si prošel PPP.
+ Prostor na vaše dotazy.
 
KDY:
Neděle 28.1.2024 od 17:00 hod.
Předpokládaná délka konference, včetně diskuze, jsou 3-4 hodiny.
 
KDE: V pohodlí vašeho domova.
 
JAK: Přes aplikaci ZOOM.
 
PRO KOHO JE KONFERENCE URČENA?
Pro všechny trenéry/trenérky, rodiče, ale i samotné sportovce/sportovkyně.
 
CENA: 490,-
 
PŘEDNÁŠEJÍCÍ:

MUDr. Marie Skalská

Absolventka 1. lékařské fakulty UK. Pracovala na klinice kardiologie IKEM, později v Kardiologickém centru MUDr. J. Škrobákové. V letech 2006-2013 byla lektorka kurzů kognitivně – behaviorální terapie obezity společnosti STOB, kde vytvořila programu pro redukci hmotnosti klientů s diabetem. Podílela se na tvorbě interaktivního komunitního webu k redukci hmotnosti www.stobklub.cz. Vyučuje na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK interní medicínu, problematiku aktivního životního stylu, prevence obezity, prevence civilizačních onemocnění. Přednáší na domácích i zahraničních odborných fórech (Evropa, USA, Brazílie). Je autorkou či spoluautorkou publikací na téma prevence civilizačních chorob v odborném i populárně naučném domácím i zahraničním tisku. V klinické praxi se zabývá sportovní medicínou v Centru sportovní medicíny v Praze (www.centrumsportmed.cz), kde se stará o širokou škálu pacientů od vrcholových sportovců, děti začínající se sportem či kohokoliv, kdo chce žít aktivně, dobře jíst, dostatečně se hýbat a udělat maximum pro svou dobrou zdravotní prognózu. Je nutriční specialistkou pro Český svaz ledního hokeje. Je aktivní fitness instruktorkou, držitelkou mnoha cvičebních licencí. Absolventkou kurzu Mindfulness Based Stress Reduction. V roce 2013 spoluzaložila Pro Fit Institut (www.profitinstitut.cz), který se zabývá tvorbou preventivních programů v rámci primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění. Programy Pro Fit Institutu jsou vytvořeny na výsledcích medicíny založené na důkazech. Zásadním benefitem programů Pro Fit Institut je ucelený odborný pohled na problematiku aktivního životního stylu tj. kombinace dostatku pohybu, racionálního jídelníčku a mírnění nadměrného stresu, a to vše v praktickém pojetí. 


Mgr. Ing. Petr Minařík
Psychoterapeut Centra PPP na psychiatrické klinice 1.LF UK a VFN v Praze. V rámci postgraduálního studia na 1.LF UK se zabývá výzkumem PPP mezi vytrvalostními sportovci, možnostmi časné diagnostiky, intervence a implementace do trenérské praxe. Věnoval se triatlonu a běžeckému lyžování.
 
 
Těším se na Vás.

Zpět do obchodu